Administration staff
 
Name Position
Ying Zhou Director
Hui Zhang Deputy Director
Fang Wang Secretary